KAFEL_50 KAFEL_1 KAFEL_2
KAFEL_3 KAFEL_4 KAFEL_5
KAFEL_6 KAFEL_7 KAFEL_8

Akty prawne i tabele

WNIOSEK O WYDANIE KOPII DOKUMENTÓW / ZAŚWIADCZENIA

Wniosek można również pobrać i wydrukować. Prosimy o jego wypełnienie w dokładny i szczegółowy sposób. Nieprawidłowe lub niepełne informacje w nim zawarte uniemożliwią lub przedłużą czas realizacji. Następnie należy wysłać wniosek na adres kancelarii.

Zgodnie z procedurami przyjęcie wniosku nastąpi po potwierdzeniu telefonicznym z naszej strony.

Można oczywiście złożyć wniosek drogą elektroniczną korzystając z gotowego formularza.

Plik PDF


WIEK EMERYTALNY W POLSCE

Plik PDF


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Plik PDF


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY

w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania

Pik PDF


ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA RESORTOWE

w sprawie wykazu stanowisk, na których praca wykonywana jest w warunkach szczególnych.

(UWAGA – Do poniższych informacji nie posiadamy w naszych zasobach materiałów  źródłowych – brak możliwości pobierania)

1. Zarządzenie Nr 9 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 sierpnia 1983 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz do wzrostu emerytury lub renty
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 1983, Nr 3, poz. 6 – zawiera zał. 1, 2 i 3)

2. Zarządzenie nr 9 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 1 lipca 1983r. w sprawie stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, 1983, Nr 2, poz. 3 – zawiera zał. 1, 2)

3. Zarządzenie Nr 15 Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 30 grudnia 1983r. w sprawie stanowisk pracy w zakładach pracy resortu administracji i gospodarki przestrzennej, na których w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej, 1984, Nr 1, poz. 1 – zawiera zał. 1 i 2)

4. Zarządzenie Nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu hutnictwa i przemysłu maszynowego
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, 1985, Nr 1-3, poz. 1 – zawiera zał. 1, 2, 3 i 4)

5. Uchwała nr 80 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z 30 czerwca 1983r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości pracy
(Biuletyn Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy, 1983, Nr 15-16, poz. 54 – zawiera zał. 1 i 2)

6. Zarządzenie Nr 16 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 grudnia 1983r. w sprawie wykazu stanowisk pracy w zakładzie pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 1984, Nr 1, poz. 1 – zawiera zał. 1 i 2)

7. Zarządzenie Nr 21 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 września 1982r. w sprawie prac zaliczonych do pierwszej kategorii zatrudnienia w zakładach pracy resortu administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, 1982, Nr 2, poz. 5 – zawiera zał. 1 i 2)

8. Zarządzenie Nr 12 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 września 1983r. w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 1983, Nr 3, poz. 8 – zawiera zał. 1, 2, 3 i 4)

9. Zarządzenie Nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 7 lipca 1987r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, 1987, Nr 4, – zawiera zał. 1, 2 i 3)

10. Uchwała Nr 16/83 Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich z 27 czerwca 1983r. w sprawie stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach w spółdzielczości mleczarskiej
(Biuletyn CZSMl, 1983, Nr 5, poz. 34)

11. Uchwała Nr 24 Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z dn. 14.06.1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w jednostkach organizacyjnych kółek rolniczych
(Informator KZRKiOR, 1983, nr 6, poz. 18 – zawiera zał. 1, 2) 

12. Zarządzenie Ministra Komunikacji Nr 64 z dn. 29 czerwca 1983 r. w sprawie prac w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu komunikacji, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Komunikacji, 1983, nr 10, poz. 77 – zawiera zał. 1, 2)

13. Uchwała nr 64/83 Zarządu Głównego Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” z dnia 25 lipca 1983 roku w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy Spółdzielczości Rolniczej Zarządzenie Nr 16 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1988 r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
(Dziennik Urzędowy Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1988, nr 2, poz. 4 – zawiera zał. 1, 2)

14. Zarządzenie Nr 16 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 stycznia 1991 r. (SZS. op. 024-6-90) zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1991, Nr 2, poz. 2 – zawiera zał. 1)

15. Zarządzenie Nr 55 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 1983, Nr 3, poz. 7 – zawiera zał. 1, 2)


Kalendarz
wrzesień 2021
poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30 sierpnia 2021 31 sierpnia 2021 1 września 2021 2 września 2021 3 września 2021 4 września 2021 5 września 2021
6 września 2021 7 września 2021 8 września 2021 9 września 2021 10 września 2021 11 września 2021 12 września 2021
13 września 2021 14 września 2021 15 września 2021 16 września 2021 17 września 2021 18 września 2021 19 września 2021
20 września 2021 21 września 2021 22 września 2021 23 września 2021 24 września 2021 25 września 2021 26 września 2021
27 września 2021 28 września 2021 29 września 2021 30 września 2021 1 października 2021 2 października 2021 3 października 2021